انرژی مثبت کلمات را یاد بگیریم :


نگوییم : ببخشید که مزاحمتان شدم !

بگوییم : از اینکه وقتتان را در اختیار من گذاشتید متشکرم 


نگوییم : خدا بد نده !

بگوییم : خدا سلامتی بده


نگوییم : قابل نداره !

بگوییم : هدیه ایست برای شما


نگوییم : شکست خوردم !

بگوییم : تجربه کردم


نگوییم : زشته !

بگوییم : قشنگ نیست


نگوییم : بد نیستم

بگوییم : خوبمشاد و مثبت باشید !